Generátory koloidního stříbra Craftgen KSG4


Generátory Craftgen pracují na principu elektrolýzy a byly navrženy a setrojeny tak, aby byly schopné produkovat již velmi kvalitní koloid stříbra, což znamená produkci velmi malých nanočástic stříbra obsažených v kapalině (vodě). Správná volba ve výběru generátoru pro výrobu koloidního stříbra (dále jen KS) dostupných na trhu je pouze první podmínkou pro výrobu kvalitního KS. Druhou a velmi často opomíjenou podmínkou je právě správný výrobní postup, kteří mnozí výrobci těchto přístrojů buď z neznalosti nebo kvůli vyzdvižení jednoduchosti obsluhy svého přístroje, záměrně neuvádějí. Všechny důležité podmínky, principy a postupy spojené s výrobou kvalitního KS jsou již popsány zde. Přístroje řady KSG4 tyto důležité podmínky pro výrobu splňují. Všechny generátory Craftgen jsou manuálně kalibrovány za specifických podmínek, zaručující kvalitu výsledného KS.
Tyto přístroje rovněž splňují všechna příslušná ustanovení předmětných předpisů Evropských společenství a jsou opatřeny certifikačním symbolem CE, potvrzující tak jejich bezpečnost.

* Generátory Craftgen KSG4 jsou již určeny pro širokou veřejnost a jejich obsluha je na maximální možnou míru zjednodušena, také díky podrobnému, uživatelsky přívětivému návodu v podobě krok za krokem a vyhnout se tak mnohým, zbytečným chybám při výrobě KS.


Modelové řady:

Craftgen KSG4-CB3.TA 
Craftgen KSG4-Dual.TA
Craftgen KSG4-CB3.TA-NS / KSG4 - Dual.TA-NS

Časté dotazy a odpovědi k těmto přístrojům


Craftgen KSG4-CB3.TA:
  (vstup do E-shopu)

Přístroj Craftgen KSG4-CB3.TA je novým nástupcem úspěšného modelu Craftgen KSG3-CB3. Nový model KSG4-CB3.TA, stejně tak jeho předchůdce je navržen a sestrojen tak, aby byl schopen produkovat již velmi kvalitní koloid stříbra, což znamená produkci velmi malých nanočástic stříbra obsažených v kapalině (vodě). Automatická změna polarity elektrod v pravidelných intervalech je u všech přístrojů Craftgen považována za běžný standard. Model KSG4-CB3.TA má oproti svému předchůdci několik inovací a standardně již obsahuje funkci Time Accelerator, jenž umožňuje v případě nutnosti výrazně snížit dobu pro výrobu koloidního stříbra (až o 50%), při zachování kvality KS.

Přístroj je vybaven 3 provozními režimy pro co nejširší možnosti výroby koloidního stříbra a není limitován pouze na produkci jedné koncentrace, jako jiné přístroje.

V případě požadavku přepravního a skladovacího obalu pro přístroj a příslušenství je nutno zvolit variantu s obalem.

1. režim: pro výrobu vysoce kvalitního koloidního stříbra o velmi malých částicích o objemu 300ml určeného pro vnitřní aplikace nebo aplikace na sliznice, případně k inhalaci. Možnost výroby koncentrací 5, 10, 15 a 20ppm.

2. režim:
pro výrobu vysoce kvalitního koloidního stříbra o velmi malých částicích o objemu 400ml určeného pro vnitřní aplikace nebo aplikace na sliznice, případně k inhalaci. Možnost výroby koncentrací 5, 10, 15 a 20ppm.

3. režim:
pro rychlejší výrobu větších koncentrací určených pouze pro vnější aplikace, tj. na kůži případně aplikaci na flóře o objemu 400ml. Není doporučeno jeho vnitřní užívání, protože při výrobě koloidního stříbra pomocí tohoto režimu dochází již záměrně k produkci větších částic stříbra neboli clusterů. Možnost výroby koncentrací 10, 15, 20, 25, 30, 35 a 40ppm.

Díky těmto třem implementovaným výrobním režimům lze získat hned několik generátorů v jednom.

Doba výroby koloidního stříbra (dále jen KS) tímto generátorem o objemu 400ml bez aktivního prvku Time Accelerator pro koncentraci 20ppm je až 16 hod. To je dáno především tím, že přístroj je primárně určen pro běžného uživatele a pro dosažení kvality KS je nutné časy pro jeho výrobu prodloužit a dodržet, kvůli zachování minimální velikosti částic stříbra. V případě mnohem kratších časů (několik desítek minut) nelze u přístrojů určených pro běžného uživatele vyrobit již vysoce kvalitní KS, i co se týče zachování jeho kvality při již delším uskladnění. Výjimkou je u všech modelů Craftgen standardně integrovaný prvek Time Accelerator, který umožňuje zkrátit v případě nutnosti v rozumných mezích dobu pro výrobu KS, při zachování kvality. Při výrobě je také velmi důležité striktně dodržovat postupy a rady uvedené v návodu přístroje, protože jenom tak lze docílit vysoké kvality KS.

Snahou při konstrukci modelu Craftgen KS4-CB3.TA bylo skloubit všechny kritéria, tj. vytvořit generátor pro širokou veřejnost s maximální možnou kvalitou výroby vzhledem k použité konstrukci, snadnou obsluhou, variabilitou, bezpečností a také cenou.
Generátor je dodáván buď se 2ks Ag elektrod o ryzosti 99,99 a průměru 2mm (kvůli nižší pořizovací ceně) nebo 2 ks Ag elektrod o ryzosti 99,99 a průměru 2,5mm. Všechny Ag elektrody jsou dodávány s atestem ryzosti (čistoty) od předního českého výrobce drahých kovů, což zaručuje kvalitu a původ použitých elektrod.


Součásti generátoru:
- zdroj s řídicí elektronikou (napájení ze sítě 230V / 50Hz, 60Hz)
- hlavice pro úchyt elektrod
- 2ks Ag elektrod o ryzosti 99,99 a průměru 2mm nebo 2,5mm (dle požadavku)
- laboratorní skleněná nádoba pro výrobu KS
- sterilní lékovka 300ml z tmavého skla pro přechovávání vyrobeného KS
- laserová svítilna (pro orientační kontrolu velikosti částic ve vyrobeném KS)
- čistící houbička na elektrody
- podrobný návod pro obsluhu, výrobu a údržbu
- český atest a osvědčení o jakosti k dodávaným elektrodám
- doporučení pro užívání KS
- pomocník pro řešení potíží při výrobě koloidního stříbra
Craftgen KSG4-Dual.TA:
  (vstup do E-shopu)

Funkčně shodný s popisem modelu KSG4-CB3.TA s tím rozdílem, že umožňuje výrobu KS nejen o objemu 400ml, ale také 800ml. Přístroj je určen pro každého, kdo požaduje výrobu i většího množství KS za stejný čas jako s modelem KSG4-CB3.TA a to ve stejné kvalitě.

V případě požadavku přepravního a skladovacího obalu pro přístroj a příslušenství je nutno zvolit variantu s obalem.


1. režim: pro výrobu vysoce kvalitního koloidního stříbra o velmi malých částicích o objemu 400ml nebo 800ml určeného pro vnitřní aplikace nebo aplikace na sliznice, případně k inhalaci. Možnost výroby koncentrací 5, 10, 15 a 20ppm.

2. režim: pro rychlejší výrobu větších koncentrací určených pouze pro vnější aplikace, tj. na kůži, případně aplikaci na flóře o objemu 400ml nebo 800ml. Není doporučeno jeho vnitřní užívání, protože při výrobě koloidního stříbra pomocí tohoto režimu dochází již záměrně k produkci větších částic stříbra neboli clusterů. Možnost výroby koncentrací 10, 15, 20, 25, 30, 35 a 40ppm.


Součásti generátoru:
- zdroj s řídicí elektronikou (napájení ze sítě 230V / 50Hz, 60Hz)
- hlavice pro úchyt elektrod
- 4ks Ag elektrod o ryzosti 99,99 a průměru 2,5mm
- laboratorní skleněné nádoby pro výrobu KS
- sterilní lékovka 300ml z tmavého skla pro přechovávání vyrobeného KS
- laserová svítilna (pro orientační kontrolu velikosti částic ve vyrobeném KS)
- čistící houbička na elektrody
- podrobný návod pro obsluhu, výrobu a údržbu
- český atest a osvědčení o jakosti k dodávaným elektrodám
- doporučení pro užívání KS
- pomocník pro řešení potíží při výrobě koloidního stříbra


Craftgen KSG4-CB3.TA-NS / KSG4-Dual.TA-NS:   (vstup do E-shopu)

Tyto modely vycházející z osvědčené řady KSG4 jsou primárně určeny pro extrémní zátěžový provoz. Popis jednotlivých modelů je shodný s modely bez koncového označení NS.

V případě požadavku přepravního a skladovacího obalu pro přístroj a příslušenství je nutno zvolit variantu s obalem.* Případný záruční a pozáruční servis a prodej náhradních součástí obsažených v příslušenství je samozřejmostí. Všem majitelům generátoru Craftgen rovněž nabízíme možnost zakoupení náhradních elektrod za výhodnější cenu (vstup do E-shopu)


Důležité upozornění:

Odpovědnost za následky z důvodu nesprávného nebo nadměrného použivání koloidního stříbra, stejně tak neschválenou distribuci vyrobeného koloidního stříbra nese každý samovýrobce, tj. uživatel přístroje sám.

* Snaha o produkci vysokých koncentrací má svá nejen výrobní, ale i zdravotní úskalí, což je potřeba mít na paměti.

*
 Za standardní koncentraci koloidního stříbra pro vnitřní užití je považována hodnota 10ppm.

Přístroje s uvedeným příslušenstvím v ceně, jsou výhradně doručovány formou obchodního balíku na dobírku prostřednictvím České pošty.
* Zásilka typu obchodní balík je uchovávána na poště 7 dní a pak se zásilka vrací zpět.


^ nahoru ^

Validace stránky